Ak preferujete masáž mimo domu, môžete využiť moje služby 
v budove Apollo Klubu.

 

mobil: 0903 194 477    e-mail: masaze@awen.sk  •  skype: massageawen


Created by Ferdinand Ornth