BIORYTMICKÉ CYKLY – 12 CVIKOV ZVEROKRUHU

     Od 01. do 03. hod.

Pečeň

     Od 03. do 05. hod.

Pľúca

     Od 05. do 07. hod.

Hrubé črevo 

     Od 07. do 09. hod.

Žalúdok

     Od 09. do 11. hod.

Slezina a pankreas 

     Od 11. do 13. hod.

Srdce

     Od 13. do 15. hod.

Tenké črevo 

     Od 15. do 17. hod.

Močový mechúr 

     Od 17. do 19. hod.

Obličky 

     Od 19. do 21. hod.

Osrdcovník (obal srdca) 

     Od 21. do 23. hod.

"Tri ohne" ("trojitý ohrievač")

     Od 23. do 01. hod.

Žlčník

Život znamená žiť a žiť znamená fungovať.

Fungovanie alebo funkcia je vyjadrená taoistickým vzorcom, ktorý má nasledujúcu matematickú podobu:

f = o + e,

kde:

f = funkcia, o = orgán, e = energia.

Aby nastalo fungovanie resp. funkcia, musí existovať orgán a energia. Orgán bez energie je mŕtvy orgán. Čistá energia, energia bez orgánu, je chiméra. Život je životom len vtedy, ak je prítomná súčasne energia aj orgány. Okrem veľa druhov metód na využitie energie a na nastolenie rovnováhy orgánových systémov vypracovali taoisti tiež metódy na udržanie energetickej rovnováhy v jednotlivých orgánoch. Tieto metódy sa zakladajú na využívaní času určeného biorytmickými hodinami, čo umožňuje odstraňovať energetickú nerovnováhu tým, že sa energia rozptyľuje (oslabuje) alebo posilňuje (tonizuje).
Biorytmus, ktorému sa tiež často hovorí biologické hodiny, je mechanizmus, ktorý reguluje cirkuláciu energie v organizme v závislosti na slnečnej a lunárnej časomiere. Termín biorytmus zahŕňa všetky pojmy, označujúce prirodzené pulzovanie, ktoré je organizmu vlastné a ktoré podmieňuje všetky funkčné aspekty života. V určitom zmysle tento rytmus považujeme za vrodený, pretože „byť si ho vedomý“ by sa tak trochu podobalo snahe neustále kontrolovať rytmický základ takej funkcie, akou je napríklad dýchanie. Vzhľadom k tomu, že biorytmus je skôr krehkej a prchavej povahy, pochopíme tento pojem lepšie na základe skúmania jeho porúch.

Rozdiel v čase na jednotlivých miestach zemegule, či inými slovami, následky, ktoré pocítime, ak sme nútení náhle prejsť z jedného časového pásma do iného, sú názorným príkladom narušenia prirodzeného rytmu vo fungovaní organizmu prudkým skrátením niektorej periódy. Je ťažké si predstaviť, že náš organizmus funguje podľa veľmi striktného časového harmonogramu, pokiaľ sa neocitneme náhle v prostredí, v ktorom platia iné časové dispozície. Stres, ktorý vyvolá nutnosť prispôsobiť sa tomuto prostrediu v závislosti na týchto iných časových dispozíciách, nám dá jasne pocítiť onen časový harmonogram, ktorému sú podriadené prirodzené funkcie nášho organizmu.

Taoisti vykonávali dôsledné pozorovania cirkulácie energie v organizme a stanovili biorytmické cykly, ktoré veľmi presne zachytávali túto cirkuláciu po dráhach meridiánov, a to v každej sekunde dňa. Podarilo sa im tak zistiť, že každý z hlavných meridiánov podlieha perióde dvoch hodín, v priebehu ktorých zaznamenáva cirkulácia energie najväčšiu intenzitu. Napríklad doobeda medzi deviatou a jedenástou hodinou vrcholí energia v oblasti sleziny a pankreasu, takže v tomto časovom úseku pracuje slezina a pankreas najviac. Medzi jedenástou a trinástou hodinou aktivizuje energia meridián srdca a zároveň dosahuje najslabšiu úroveň na meridiáne sleziny a pankreasu.

Deň je tak rozdelený na dvanásť energetických periód, ktoré korešpondujú s dvanástimi znakmi zverokruhu.

Hore uvedená tabuľka obsahuje tieto periódy a ukazuje nám, v ktorých časových úsekoch dosahuje energia svoj vrchol v jednotlivých orgánoch, telesných partiách a príslušných meridiánoch. Táto biorytmická tabuľka môže veľmi dobre poslúžiť na určenie organických príčin zdravotných problémov a k vyrovnaniu hladiny energie v príslušnom orgáne pomocou cvičení, ktoré podľa potreby rozptyľujú alebo naopak koncentrujú energiu. Ak napríklad trpíte nespavosťou pravidelne medzi jednou a treťou hodinou rannou, pohľad do tabuľky vám prezradí, že vaša nespavosť je spôsobená nejakou dysfunkciou pečene alebo nervového systému. Sekundárne účinky tejto nespavosti, ako je chabý  výkon v práci, únava, pocit viny atď., je potom možné odstrániť vykonávaním príslušného cviku, určeného na problémy, objavujúce sa v časovom úseku medzi jednou a treťou hodinou rannou. Ak trpíte zápchou, môže byť jej príčinou to, že chodíte na stolicu v nevhodnom čase. Doba, ktorá sa na tento úkon doporučuje a ktorá je tiež daná biorytmom, je medzi piatou a siedmou hodinou rannou. Ak budete tento čas dodržovať, vyhnete sa nepríjemným účinkom liekov, výplachom atď.

Cviky, určené pre tieto a mnoho ďalších zdravotných problémov, sa nazývajú „Dvanásť cvikov Zverokruhu“.

____________________________________________________________________________________
Zdroj: Dr. Stephen T. Chang: Vnitřní cviky pro zdraví, Eugenika, Bratislava 2005.

mobil: 0903 194 477    e-mail: masaze@awen.sk  •  FB: Awen massage


Created by Ferdinand Ornth