Kontraindikácie pri DORNOVEJ METÓDE

CELKOVÉ ČIASTOČNÉ
 • osteoporóza (rednutie kostí)
 • reumatoidná artritída
 • artróza 4.stupňa
 • rakovina kostnej drene, kože, kostí 
  (všetky ostatné druhy rakoviny počas prebiehajúceho liečenia chemoterapiou alebo ožarovaním)
 • syndróm "kaudy" - typ vysunutia medzistavcovej platničky
 • zničené jadro medzistavcovej platničky
 • rozštep chrbtice
 • tehotenstvo
 • spondylolistéza + spondylolýza
 • umelý kĺb
 • artróza 3.stupňa
 • Bechterevova choroba, detská mozgová obrna, skleróza multipex
 • operácia chrbtice
 • veľké vysunutia medzistavcových platničiek
  - drieková a hrudníková oblasť - do 5 mm
  - krčná oblasť - do 3 mm
 • úrazy a pády za posledných 6 týždňov
 • užívanie myorelaxačných liekov
 • miesta akútneho zápalu

←Späť / Ponuka                                                                                                                                                    ←Späť / FAQ

mobil: 0903 194 477    e-mail: masaze@awen.sk  •  FB: Awen massage


Created by Ferdinand Ornth