DORNOVA METÓDA

Dornova metóda PLUS je jednoduchý manuálny spôsob pomoci pri akútnych problémoch alebo dlhodobých bolestiach chrbtice a kĺbov. Neuveriteľne rýchlo zrovnáva rozdieľnu dĺžku dolných končatín, posuny stavcov (a tým rieši vysunutie platničiek), vbočené palce, problémy so všetkými kĺbmi, skoliotické vybočenia chrbtice, posuny kostrče a s tým súvisiacu neplodnosť, atď.

Dornova metóda je druh jemnej manuálnej terapie, pri ktorej sa kĺby a stavce ošetrovaného na milimeter presne uvedú do správnej polohy. To všetko sa deje voľným a prirodzeným pohybom ošetrovaného za jeho účasti a pomocou jemného tlaku palca terapeuta. Pritom terapeut nikdy neprekročí prah bolesti a vďaka tomu, že pohyb nie je sprevádzaný trhnutím, je táto metóda bezpečná. Napríklad pri napravovaní nesprávnych polôh stavcov sa pohybom obchádza svalová ochrana a jemným tlakom tak môže byť stavec uvedený do správnej polohy bez nežiadúcich vedľajších účinkov.

 

Kontraindikácie pri Dornovej metóde

mobil: 0903 194 477    e-mail: masaze@awen.sk  •  FB: Awen massage


Created by Ferdinand Ornth